Foto

CANTUS VILLA NOVA a SOCIETAS CANTICA, Komorný miešaný spevácky zbor z Vranova nad Topľou (23. 10. 2014 - Evanjelický kostol a. v. v Spišskej Novej Vsi)

Lorem ipsum sir dolores ames, kontra amero baion loperan isti mante greto plaverias opoar barnel klarerion pontrosa emocio straderio drate zhloma genia.

200. výročie narodenia Sama Tomášika (31. 1 . 2013, Spišská Nová Ves, Matica slovenská)

Cantus Villa Nova ako hosť na jednom z vianočných koncertov Zvolenského speváckeho zboru (30. 11. 2012, Zvolen, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety)