Udialo sa

22. január Novoročný koncert PF 2013                                                hostia: vokálne zoskupenie OTTO VOCE  - Banská Bystrica;  Ženský komorný zbor VOCALS - Prešov Spišská Nová Ves, Reduta
31. január 200. výročie narodenia Sama Tomášika Spišská Nová Ves. Matica slovenská
19. máj Spišský Jeruzalem Spišské Podhradie
27. jún Magické tóny - koncert venovaný solúnskym vierozvestcom Spišská Nová Ves, Galéria umelcov Spiša
25. september 150. výročie Matice slovenskej Spišská Nová Ves, Múzeum
8. november Večer priateľov zborového spevu                                         hosť: Zvolenský spevácky zbor Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.
30. november Hosťovanie na prvom koncerte vianočnej šnúry Zvolenského speváckeho zboru Zvolen, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety
7. december Spišské zborové dni Spišská Nová Ves, Reduta
11. december 60. výročie Geologického prieskumu a geológie na Spiši Spišská Nová Ves, ŠGÚDŠ