O nás

CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves vznikol 21. mája 2012. Jeho speváci však nie sú začiatočníci, spevácke skúsenosti niektorých členov zboru, a teda aj jeho história, siahajú až do roku 1988, keď sa skupina zamestnancov š. p. Geologický prieskum, po vystúpení na oslavách 35. výročia jeho vzniku, rozhodla založiť spevácky zbor GEOLÓG pod vedením dirigenta Igora Gregu. Za čas svojej existencie si zbor vyspieval viacero úspechov, medzi nimi napríklad umiestnenie v II. pásme na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach v roku 1996 a umiestnenie v I. pásme na rovnakom podujatí v roku 1999, bronzovú medailu v Olomouci na festivale Svátky písní v roku 2000 i ďalšie významné ocenenia. Medzi obľúbené podujatia tohto zboru patrili pravidelné vianočné koncerty s názvom Tichá noc. Prvý takýto koncert bol usporiadaný v decembri 1990 pre zamestnancov Geologického prieskumu, no čoskoro sa toto podujatie začalo organizovať každoročne pre širokú verejnosť. Miešaný spevácky zbor Geológ vystupoval okrem domácich podujatí aj na koncertoch v zahraničí – napríklad v Rakúsku, Nemecku, v Českej Republike. Zbor Geológ od roku 2005 niesol meno Chorus Iglovia a z neho pochádza väčšina spevákov zboru Cantus Villa Nova. Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova tvoria ľudia rôzneho povolania a veku. Naším hlavným cieľom je rozvíjať zborový spev na domácej pôde Spiša, ako aj nadväzovať a utužovať vzťahy so slovenskými, moravskými a českými speváckymi zbormi, a tak prispieť k udržaniu kontinuity tradície zborového spevu na Spiši a v širšom ponímaní aj na Slovensku. Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Mgr. et Mgr. art. Igor Grega.