Repertoár

Repertoár zboru Cantus Villa Nova vychádza z potrieb klasického speváckozborového telesa. Obsahuje teda hudobné diela svetského aj cirkevného charakteru od obdobia baroka a renesancie až po súčasnú tvorbu. V repertoári prevládajú skladby a capella. Zbor s veľkou obľubou interpretuje hlavne skladby klasickej polyfónie, ale tiež rôzne úpravy a prepracovania motívov ľudových piesní. V poslednej dobe sa zbor zameriava na interpretáciu madrigalovej tvorby. Značnú časť repertoáru zboru tvoria latinské cirkevné skladby, protestantské chorály, no aj rôzne úpravy skladieb z liturgie východného obradu. Cantus Villa Nova interpretuje skladby prevažne v origináloch a vo viacerých svetových jazykoch. V jeho repertoári nechýbajú skladby svetových velikánov hudby, ale tiež českých a slovenských skladateľov ako O. di Lasso, J. Gallus, H. L. Hassler, G. G. Gastoldi, L. Viadana, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, N. A. Rimskij-Korsakov, D. Grečaninov, A. Dvořák, B. Smetana, Z. Lukáš, M. Schneider-Trnavský, M. Moyzes, J. Valašťan-Dolinský, E. Suchoň, J. Cikker a i.